תקנון סטודיו תמרה

* התקנון מיועד לכל המגדרים. לשון הפנייה בכל סעיף הינה אקראית. 

נהלים כלליים

1.    עם ההרשמה לסטודיו יש למלא טופס קליטה – אנא הקפידו לקרוא את כל הסעיפים בעיון ולמלא את כולם.
2.    אנא הקפידו לציין בפני המורה בתחילת כל שיעור במידה ויש פרט בנוגע למצבכם הבריאותי אשר ייתכן וידרוש התייחסות מיוחדת.
3.    כמו כן יש לעדכן את הסטודיו בכל שינוי במצבכן הבריאותי.
4.    אנו שומרים לעצמנו הזכות להגביל כניסה לשיעורים בהתאם למצב הבריאותי או להתנות אותם באישור רופא בלבד, וזאת בהתאם לשיקול דעת המדריכים. במידה ויתבקש אישור כאמור לא תהווה אי הצגתו עילה לביטול המנוי.
5.    ההשתתפות בשיעורים הינה באחריותכן הבלעדית – היו קשובות לגופכן!
6.    אין להיכנס לשיעור או לסדנה ללא רישום מקדים בקבלה.
7.    זמני השיעורים משתנים משיעור לשיעור והם בין שעה לשעתיים. שימו לב לשעת ההתחלה ושעת הסיום של כל שיעור. יש להגיע בזמן לשיעור, לא לכל שיעור נוכל לאפשר כניסה לאחר תחילתו. אנו מדגישים שאין כניסה באיחור לשיעורי גאגא.
8.    אין ביטוח על ציוד אישי, על כן הימנעו מלהביא עמכן דברים יקרי ערך. הציוד אתו הגעתן הוא באחריותכן בלבד.
9.    אין להיכנס עם נעליים לאולם הגדול ולקליניקה (למעט שיעורי היפ הופ ובלט).
10.  אין להיכנס לקליניקה ללא מורה.
11.  הטלפון בתיק? מעולה. נא לכבות פלאפונים/להשתיק לגמרי (ללא רטט)/ לשים על מצב טיסה.
12.  סטודיו תמרה שומר לעצמו את הזכות לצלם את המתרחש בסטודיו לצורך שימוש בהם באתר הסטודיו ולכן לצורך פרסומים שונים. 

13.  בעת השהות בסטודיו יש להישמע לצוות ולהוראות הבטיחות המוצבות בו.
14.  אנו מבדילים בין שיעור לשיעור על פי רמת קושי – שיעורים לכל הרמות / שיעורי ממשיכים.
15.  מטרתנו היא ליצור חוויה טובה ומיטיבה של מפגש עם גופנו. לשם כך אנו מבקשים כל משתתף ומשתתפת להקשיב לגופו ולהקשיב לזולת, לכבד את גופנו ולכבד את הזולת ואת המרחב המשותף בינינו.
16.  במידה וחשתן/ם מוטרדות/ נפגעות ממורה/אחד המשתתפים.מות או אף במידה וקרה משהו בדרך מ/לסטודיו – אנא פנו אלינו לטלפון הסטודיו או לשירי (הטלפון למטה) כתמיד, אנחנו כאן בשבילכן ובשבילכם, תמרה היא למענכן ולמענכם

17.  הנהלת הסטודיו רשאית לסגור את הסטודיו עד שבעה ימים בשנה מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק.  


נהלים למערכת השיעורים באון ליין (זום וספריית הוידאו)

1. הכניסה לאתר סטודיו תמרה ולשיעורים בזום מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן כי המשתמש נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.

2. המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותו הבלעדית והוא מבין כי מדובר בהמלצה בלבד שאינה מחליפה ייעוץ רפואי או מקצועי מכל סוג שהוא בכל תחום שהוא ואין ולא תהיה לסטודיו תמרה ו/או המדריכים ו/מי מטעמה  אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר, וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או תביעה כנגד סטודיו תמרה ו/או המדריכים ו/או  מי מטעמם לעניין זה.

3. משתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא יעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. על המשתמש להיות קשוב לצרכיו הפיזיים והנפשיים במהלך השימוש,  ולקחת בחשבון שהמדריך אינו יכול לצפות בו ולהיות אחראי לשלומו.

4. מומלץ למשתמש למרחב מרווח ונוח לטובת התרגול, ולהקפיד על מילוי ההנחיות תוך התאמות אישיות של כל אחד למגבלותיו הרפואיות ולטווח התנועה המתאים לו. 

5. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

הנחיות ונהלי תו סגול לתקופת הקורונה

1. יש להירשם מראש לשיעורים. אנו מגבילים את מספר המשתתפים בשיעור בהתאם להנחיות (כמה אנשים יכולים להיות במ"ר) 

2. נא הביאו בקבוק מים אישי

3. יש להביא ציוד יוגה מהבית. דברו איתנו במידה ויש בעיה. 

4. יש למלא טרם הכניסה לשיעור הצהרת בריאות יומית

5. יש לעשות בדיקת חום בכניסה לסטודיו.

6. יש להיות עם מכסה במתחמים הציבוריים (בסטודיו עצמו אין צורך במסכות)

7. אנו מבקשים להקפיד על מרחק של 2 מטר מאדם לאדם במרחבי הסטודיו.

מדיניות תשלומים, החזרים, העברות, ביטולים והקפאות – מנויים וכרטיסיות

1.   פריסה לתשלומים ניתנת באמצעות אשראי או צ'קים. 

2.   תשלום אחד ניתן לשלם גם במזומן או בהעברה בנקאית.

3.   המנויים והכרטיסיות הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

4.   מנוי חודש היכרות – תקף לחודש החל מהשיעור הראשון שבו השתתפתם.
5.   כרטיסיות – תקפות לשלושה חודשים בלבד.

6.   מנויים – ניתן להפסיק בהתראה של 28 ימי עבודה מראש בהודעה למייל rotem-ba@studiotamara.co.il.

7.   אי ניצול של מנוי או כרטיסייה לא יזכה בהחזר כספי בדיעבד.

8.   אין החזרים על כרטיסיות ומנויים שנעשה בהם שימוש חלקי.

9.   סטודיו תמרה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במערכת השעות, בהרכב המורים וכדומה. אין בשינויים אלו כדי לשנות את מדיניות ההחזרים. 

מדיניות החזרים, העברות, ביטולים והקפאות – סדנאות וקורסים

1. סדנה או ריטריט הכוללים שירותי נסיעה ו/או חופשה – בהתאם לחוק הגנת הצרכן,  ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת פרטי העסקה ובתנאי שהביטול נעשה עד שבעה ימים לפני קבלת השירות. גובה דמי הביטול לא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ הנמוך מבין השניים.  

2. קורס, סדנה או ריטריט אשר אינם כוללים שירותי נסיעה וחופשה – בהתאם לחוק הגנת הצרכן,  ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת פרטי העסקה ובתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות. גובה דמי הביטול לא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ הנמוך מבין השניים.

3. לכל קורס או סדנה ישנו דף נחיתה. במידה ובדף הנחיתה מופיעה מדיניות החזרים שונה מהרשום כאן – למען הסר ספק, המדיניות הרשומה בדף הנחיתה היא הקובעת.

4. בקשות לביטולים והחזרים יתקבלו בכתב בלבד למייל rotem-ba@studiotamara.co.il

פרטים כלליים ויצירת קשר

סטודיו תמרה  – מחול תנועה ויוגה 

כתובתנו: בתיה מקוב 20, רחובות

תמרה הינה פרוייקט של חברת רבידים – המרכז לחינוך ופיתוח שתפני בע"מ מספר חברה 512334228 

טלפון משרד 054-6734258

מייל משרד  info@studiotamara.co.il

מנהל הסטודיו מאיר גאליס meir@studiotamara.co.il

מנהלת הסטודיו ורכזת המסלול השנתי ללימודי מחול לירון מיארה liron@studiotamara,co.il

לענייני החזרים וכספים רותם ברק  rotem-ba@studiotamara.co.il

אחראית למניעת הטרדה מינית שירי חפץ 054-6738250

אחראית לשמירה על נהלי התו הסגול בימי הקורונה עדי גלובן 054-6734258

* התקנון הוא תקנון על כל סעיפיו ואין לגרוע ממנו.

* טל"ח